elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Aluminotermie

12. Února 2008

Připravená aluminotermie
Připravená aluminotermie

Při této reakci vzniká velmi vysoká teplota až přes 1000°C. V tomto pokusu spolu reaguje hliníkoxid železitý, výsledkem je oxid hlinitýželezo. Aluminotermie se využívala ke sváření kolejnic vlakových drah. Přidává se do napalmu, používá se k propalování skrz kovy a k přípravě čistých kovů.

Jde o experiment, který víceméně nemá praktické využití a je poměrně nebezpečný.
Testování provádějte na otevřeném, dobře větraném místě za nepřítomnosti zvířat a osob bez pudu sebezáchovy. Teplota hoření je je velmi vysoká, proto dbejte na dostatečnou nehořlavost podložky a okolí a udržujte bezpečný odstup. Zapalování v lese nebo poblíž hořlavých materiálů je velmi špatný nápad.

Reakce probíhá následovně

Al + Fe2O3 = Fe + Al2O3

Při reakci vytěsňuje hliník železo z oxidu železitého a oxiduje se místo něho. Vzdušný kyslík se reakce vůbec neúčastní. Zakrytím směsi ji proto neuhasíte. Hasit ji lze pouze zalitím vodou a snížením teploty. Zápalná teplota směsi je cca 1100 °C. Proto je nutné ji zapálit hořčíkovou páskou, která dokáže takovou teplotu vyvinout.
Hořící směs je schopná propálit se díky své vysoké teplotě i přes tlustý plech, proto se musí zapalovat na masivní, nehořlavé podložce, například na cihle.

Ingredience

  • Práškový hliník
  • oxid železitý (rez)
  • Hořčíková páska

Rez nadrťte na co nejjemnější prášek a smíchejte s práškovým hliníkem v poměru 3 díly oxidu železitého a 1 díl hliníku. Směs nasypte na nehořlavou podložku a vytvořte z ní kopeček. Do spodní části zasuňte hořčíkovou pásku a tu zapalte. Odejděte do vzdálenosti několika metrů.
Hořčík hoří bílým, oslňujícím světlem. Směs po zapálení prudce reaguje, létají z ní jiskry a vytváří dým. Po dohoření je vše velmi horké, nepolévejte však podložku vodou, mohli byste se opařit nebo by cihla mohla explodovat.