elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Pasivní stereo audio mixer

23. Dubna 2022

Hotový audio mixer
Hotový audio mixer

Funkce

Pasivní audio mixer umožňuje sloučení zvukových signálů z více zdrojů do jednoho. Například z několika počítačů do jedněch reproduktorů.
Rezistory v mixeru určují poměr smíšení. Pokud jsou všechny stejné, každý zdroj bude ztlumen stejnou mírou a přidán k výstupu. Pokud by jeden vstup měl rezistory s nižší hodnotou, bude tento signál ve výstupu hlasitější.

Když by mezi vstupy není žádná zátěž v podobě rezistorů, může vznikat šum, nebo může dojít k poškození zesilovačů. Rezistory pomáhají omezit velikost proudu, který teče mezi zesilovači, pokud všechny zároveň posílají na spojený výstup různé úrovně signálu.

Konstrukce

Toto zařízení je velmi jednoduché. Všechny pravé kanály všech vstupů se propojí paralelně přes rezistory 1k do pravého kanálu výstupu. Všechny levé kanály se propojí stejným způsobem do levého kanálu výstupu. Všechny zemnící/stínící kontakty se spojí dohromady.

Pasivní audio mixer schéma