elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Pojmy a termíny z lockpickingu

13. Dubna 2021

Sbírka nástrojů
Sbírka nástrojů

Složení zámku

 • Stavítko - key pin, bottom pin, stavítka jsou v přímém kontaktu s klíčem a pohybují se podle tvaru klíče. Jeden konec stavítka je zaoblený tak, aby umožňoval hladký pohyb klíče v klíčové dírce. Stavítka tlačí na blokovací kolíky.
 • Blokovací kolík - driver pin, top pin, kolík se nachází mezi stavítkem a pružinou. Úkolem kolíků je zabraňovat otáčení bubínku pokud je vložen špatný klíč.
 • Stavítko, kolík - souhrnně pin.
 • Pružina - spring, tlačí na blokovací kolík, který přenáší tlak na stavítko. Zámky mohou obsahovat pružiny z různých kovů a s rozdílnou pružností. To ztěžuje vyhmatání a zároveň působí jako obrana proti vyklepání - bumpingu.
 • Zátka - closing pin, je nalisovaná nebo našroubovaná nad pružinou a uzavírá stavítkový kanál.
 • Stavítkový kanál - pin chamber, jeden vrtaný otvor v těle zámku obsahující pružinu, kolík a stavítko. V jednom zámku jich bývá typicky 3 - 7. Jsou téměř přesně vyrovnané s otvory v bubínku. Drobné nepřesnosti mezi těmito částmi zámku umožňují zámek vyhmatat. Může být opatřený závitem nebo zářezem, který komplikuje vyhmatání.
 • Dělící rovina - shear line, rozhraní mezi otočným bubínkem a pokračováním stavítkových kanálků v těle zámku. Stavítka musejí být klíčem nebo nástrojem zatlačena tak, aby se v tomto prostoru nenacházel žádný pin, poté lze bubínkem otočit.
 • Cylindr, jádro, bubínek - core, plug, válcová, otočná část cylindrické vložky, do které se zasouvá klíč.
 • Klíčový kanál, profil - keyway, otvor pro zasunutí klíče v bubínku.
 • Uzávěr - actuator, mechanismus, který drží třmen v zámku. Existují různé typy, které pracují rozdílnými způsoby. Některé lze překonat pomocí schimu - zasunutí tenkého plíšku mezi třmen a tělo zamčeného zámku, čímž se západky mechanismu odstrčí.
 • Tělo, těleso - lock bible, body, housing, (obvykle) kovová část zámku, která obsahuje všechny pohyblivé části.
 • Mezistavítka - master wafer, druhý blokovací kolík, (stavítko, kolík, kolík, pružina). Jejich použití vytváří další kombinaci posunutí pinů, kdy se zámek otevře. Toto umožňuje používat více různých klíčů ve stejném zámku. Například jeden hlavní klíč nebo speciální klíč sloužící k vytažení celého zámku.
Popsaný zámek
 • Spojka - clutch, zapadá do zubu podle toho, ze které strany je vložen klíč a umožňuje otočit klíčem z každé strany, aniž by se otáčel druhý bubínek.
 • Zub, Palec - cam, propojuje vložku se zbytkem zámkového systému. Místo palce je na některých vložkách ozubené kolečko. Přenáší otáčení klíčem na uzamykací mechanismus, který ve výsledku ovládá závoru.
 • Pojistný kroužek - circlip, c-clip, drží bubínky v těle zámku. Na starších vložkách se používá slisovaný měkký kroužek, který nelze nedestruktivně odstranit a znovu použít.
explodovaná cylindrická vložka

Bezpečnostní stavítka

Jak stavítka, tak kolíky se vyrábí nejen v různých velikostech a délkách, ale i v různých provedeních a z rozdílných kovů. Standardní varianta má hladký povrch a obvykle je z mosazi. Ocelové prvky se používají jako ochrana proti vrtání. Bezpečnostní stavítka mají různé tvary a povrchovou úpravu s cílem ovlivnit chování pinu v zámku při manipulaci a ztížit vyhmatání. Pro některé typy neznám český název.

 • Špulka - spool pin, způsobuje "false set" jádro se mírně pootočí protože střed pinu má menší průměr.
 • Vroubkovaný pin - serrated pin, povrch pinu je v některých místech nebo po celé délce vroubkovaný.
 • Beveled pin - konce pinu mají sraženou/zaoblenou hranu.
 • Hřibovitý pin - mushroom pin, vypadá podobně jako špulka, ale prostřední část je kónická.
 • T-pin - pin má tvar T, prostředek je tenčí než jeden konec.

Existuje ještě celá řada dalších speciálních stavítek od různých komerčních výrobců nebo lockpickerů, kteří si vyrábějí takzvané challenge locks - záměrně složité a neobvyklé zámky, které je náročné překonat. Zámky mohou používat magnetická stavítka, zkosená stavítka vyžadující přesné natočení nebo koncentrické piny kdy se jeden pin skládá z pohyblivé trubičky a vnitřního pinu. Představivosti se meze nekladou.

Často používané lockpickářské termíny

 • Planžeta, sonda - lockpick, pick, nástroj, kterým se manipuluje se stavítky ve snaze zámek vyhmatat.
 • Paklíče - warded lockpicks, speciální univerzální klíče použitelné pro manipulaci se zámky s motýlkovým mechanismem.
 • Šperhák - mortice pick, obvykle sada univerzálních klíčů pro dozické zámky.
 • Zámečnická pinzeta - pinning tweezers, speciální pinzeta se špičkou, ve které dobře drží piny.
 • Bypass knife - tenký pevný nástroj připomínající nůž, slouží k přímé manipulaci se západkami visacího zámku skrz klíčový kanál. Jde použít když bubínek není vzadu uzavřený.
 • Dekodér - decoder, tenký plíšek sloužící obvykle k dekódování zámků na heslo s číselnými kolečky.
 • Svázání - binding, stav kdy v napnutém zámku dochází ke tření mezi blokovacím kolíkem, bubínkem a stavítkovým kanálem. Tohoto využívá lockpicking k detekci stavítek, se kterými je potřeba manipulovat.
 • Napínák - tension tool, tensioner, nástroj kterým se otáčí jádro aby se způsobilo svázání.
 • Horní napínák - TOK, top of keyway tensioner, napínák který se zasazuje do části klíčové dírky, kde jsou vidět piny. U zahraničních dveřních konstrukcí obvykle nahoře. V České republice se zámky montují s piny směrem dolů.
 • Spodní napínák - BOK, bottom of keyway tensioner, napínák který se zasouvá do klíčové dírky v místě, kde je hladká strana klíče.
 • Shim - Zahnutý plíšek, který se zasunuje do mezírky mezi třmenem a tělem zámku za účelem odsunutí odpružených západek, které drží zámek zavřený.
 • Blokovací fólie - Core shim, tenký plíšek, který se zasouvá do dělící roviny mezi bubínkem a tělem zámku. Může pomáhat při rozebírání nebo s ní lze hůře vyrobené zámky otevřít.
 • Ucpávka - plug follower, váleček o stejném průměru, jaký má bubínek. Používá se při rozebírání zámku. Konce jsou obvykle opatřeny pomocným nástrojem pro demontáž. Existuje i segmented follower, který vypadá jako sada válečků.
 • C-clip remover - nástroj k odstranění pojistného kroužku, který drží bubínek v těle obvykle cylindrické vložky.
 • Montážní svorka - pinning shoe, nástroj usnadňující skládání cylindrické vložky, drží blokovací kolíky v těle při montáži.

Dalších specializovaných nástrojů existuje nepřeberné množství. Některé jsou určené pouze pro konkrétní typy zámků, některé pro například daný tvar klíčové dírky.