elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Optimalizace mapy: Pokročilé způsoby 1

28. Července 2010

Zapnutý occluder
Zapnutý occluder

Zde popíšu entitu Func_occluder.

Funkce entity Func_occluder

Má za úkol schovávat modely, které se za ní nacházejí. Funguje podobně jako Func_areaportal, ale s tím rozdílem, že modely schované za Func_occluder nebudou vidět i když je máte v zorném poli. Další rozdíl je, že nezpůsobuje Leak protože nemusí bezpodmínečně dělit dvě části mapy. Func_occluder stejně jako Func_areaportal je pro engine náročná entita, proto by se měla používat jen v případech, kdy zakryje dostatek modelů, aby se její použití vyplatilo. Efektivitu Func_occluder poznáte nejlépe na +showbudget. Nadměrné zbytečné používání těchto entit například k zakrytí pouze několika modelů by mohlo způsobit spíše sekání mapy než nějaký užitek.

Konstrukce Func_occluder

Occluder nemusí uzavírat hermeticky části levelu jak je tomu u Func_areaportal, ale může stát volně jako stěna. Vytvoříte ho tedy jako brush potažený materiálem Occluder nebo TRIGGER.

Je možné potáhnout materiálem Occluder nebo TRIGGER jen některé strany Func_occluder v tom případě bude z jedné strany modely schovávat, zatímco z druhé strany budou modely vidět. Strany, které nemají mít funkci occluderu lze potáhnout materiálem SKIP nebo NODRAW
Func_occluder je možné poslat příkaz Activate / Deactivate a je ji možno pojmenovat. Dále jde nastavit počáteční stav Active / Inactive.

Chování

Příkazem do console r_visocclusion 0/1 zobrazíte, které modely jsou zakryty a které nejsou.
Zelená – Nezobrazované modely
Červená – Zobrazené modely
Bílá – Stěna z Func_occluder

Ostatní články o optimalizaci:

Nodraw a Leak
Areaportal
Showbudget