elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Point_clientcommand

28. Července 2010

Nastavení point_clientcommand
Nastavení point_clientcommand

Tento článek věnuji entitě point_clientcommand.
Využití teto entity je opravdu rozmanité. Slouží totiž k posílání console příkazů přímo ze hry aniž by hráč musel něco ručně psát na klávesnici. Nemusí o existenci console ani vědět.

Entita se do mapy umísťuje pouze jedna, více jich není potřeba. Samotný point_clientcommand obsahuje pouze parametr name, zbytek úkonů se mu posílá v podobě output/input.

Použití point_clientcommand

Entitu vložíme do mapy a pojmenujeme. Pak už se o ni nemusíme starat, ale doporučuji umístit ji na místo, kde ji budete schopni najít. Kdyby bylo přece jenom potřeba něco změnit. Já ji dávám vždy poblíž triggeru nebo tlačítka, které ji první používá.
Vytvoříme další entitu, která bude point_clientcommand používat. Například trigger nebo tlačítko, … do jeho Outputs spouštěče nastavíme do My output named požadované parametry spuštění např. OnStartTouch. Do Target entites named nastavíme jméno našeho point_clientcommand a do Via this input nastavíme Command. Do With a parametr override of nastavíme požadovaný console příkaz. Poslední řádek After delay in seconds of slouží k nastavení zpoždění v sekundách, po kterém se output spustí.

Zde uvedený příklad vypíná zobrazení displacement. Občas se stane, že Areaportal neschová displacement, který se pak zbytečně vykresluje a takto ho lze schovat. Point_clientcommand ale můžete použít pro posílání jakýchkoli console příkazů.