elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Střelný prach

12. Února 2008

Vybuchující střelný prach
Vybuchující střelný prach

Výroba střelného prachu je velmi jednoduchá a výsledek je velmi nebezpečný. Nedoporučuji se vůbec o výrobu pokoušet, pokud si nejste vědomi všech možných nebezpečí. Upozorňuji, že za újmy na zdraví, či majetku nenesu zodpovědnost. Střelný prach nesmí být za žádných okolností použit k ublížení zvířeti nebo člověku nebo ničení majetku.

Jde o experiment, který víceméně nemá praktické využití a je poměrně nebezpečný.
Testování provádějte na otevřeném, dobře větraném místě za nepřítomnosti zvířat a osob bez pudu sebezáchovy. Teplota hoření je je velmi vysoká, proto dbejte na dostatečnou nehořlavost podložky a okolí a udržujte bezpečný odstup. Zapalování v lese nebo poblíž hořlavých materiálů je velmi špatný nápad.

Ingredience

Příprava

Při přípravě buďte opatrní, protože všechny použité chemikálie jsou hořlavé nebo hoření podporují. Před smícháním každou chemikálii samostatně rozmělníme na prášek, kromě hořčíku, ten může být v pilinách. K drcení chemikálií je dobré použít třecí misku a roztírat hrudky plynulým a pomalým pohybem, aby třením nevznikalo příliš tepla.

Obzvlášť KNO3 a NaNO3 mají tendenci absorbovat vzdušnou vlhkost a tvořit poměrně pevné hrudky.
Nyní budeme potřebovat malou odměrku, kterou budeme jednotlivé chemikálie dávkovat. Vhodná je například plastová odměrka o obsahu 1 ml. Z důvodů bezpečnosti nikdy nemícháme velká množství střelného prachu.

Chemikálie dávkujeme v poměru:

  • 5,5 KMnO4
  • 3 síra
  • 1 hliník
  • 1 hořčík (pokud máme práškový) 10 hořčíkových pilin (pokud máme hořčík v pilinách)

Chemikálie v nádobě důkladně promícháme. Vznikne šedý prach. Tím je příprava hotová.

Testování

Hotový střelný prach testujeme na nehořlavé podložce nejlépe na cihle nebo kameni. Z prachu vytvoříme na malý kopeček a zapalování provádíme špejlí nebo zápalnicí. Při dodržení poměrů výše by střelný prach měl velmi rychle shořet.
Dokud není střelný prach uzavřen v nádobě, nemělo by dojít k explozi, pouze k rychlému vyhoření.
Na videu je střelný prach volně vsypaný do skleněné válcové nádobky o objemu 50 ml s plastovým víčkem. Nálož byla umístěna do 1 kg mouky pro utlumení.