elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Teslův transformátor

10. Července 2009

Teslův transformátor
Teslův transformátor

Princip

Teslův transformátor je vysokofrekvenční transformátor bez jádra, který slouží k vytvoření velmi vysokého napětí. Základní klasická verze se napájí vysokým napětím a v obvodu primáru má zapojený jednoduchý oscilační obvod složený z VN kondenzátoru, primární cívky a jiskřiště.
Zdroj nabíjí vysokonapěťový kondenzátor. Napětí na kondenzátoru roste až dosáhne dostatečné hodnoty k přeskoku jiskry, v jiskřišti se vytvoří oblouk a uzavře se tak obvod - kondenzátor primární cívka.
Tento LC obvod potom chviličku generuje tlumené kmity jak se kondenzátor vybíjí a tím vzniká střídavé elektromagnetické pole kolem primární cívky. Indukce se poté postará o vznik vysokého napětí na sekundární cívce, která má mnohonásobně větší počet závitů, než primární cívka.
Až se kondenzátor vybije, oblouk v jiskřišti zanikne a proces se opakuje.

Sekundární cívka se umisťuje doprostřed primární a je mezi nimi velký rozdíl v počtu závitů. Primár obvykle nemívá víc než 10 závitů tlustým drátem (menší odpor), zato sekundár mívá obvykle 1000 a více závitů tenoučkým drátem navinutých v jedné vrstvě.

Výroba Teslovy cívky

Nejsložitější částí je navinout sekundární cívku. Závity by se neměly překrývat, musejí být v jedné vrstvě a pokud jich chcete udělat mnoho, musíte použít velmi tenký průřez (například cívku z relé). Z toho plyne problém, protože s tak tenkým drátem se velmi špatně zachází a snadno se trhá.

Zapojení

Můj pokus byl velmi provizorní. K napájení jsem použil VN trafo z televize. Jako jiskřiště jsem použil dva šrouby zašroubované proti sobě v plastové krabičce. Kondenzátory jsem vyrobil ze 4 zavařovacích sklenic naplněných slanou vodou a obalených alobalem. (Alobal tvoří jednu elektrodu, slaná voda druhou, sklo mezi nimi plní funkci dielektrika.) Primární cívku jsem vytvořil z tlustého měděného drátu a měla 3 závity.
Přesto, že jsem neměl nic spočítané a vybavení bylo nepřesné, dosáhl jsem asi 1 cm sršení jisker do vzduchu z obou konců sekundární cívky.