elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

USB LED svítilna

8. Července 2013

USB svítilna
USB svítilna

Toto je velice jednoduché zařízení. Prakticky jde pouze o pár LED diod, jeden nebo více rezistorů. To vše je s minimálním plýtváním místem napájeno na malé destičce s USB konektorem. Důvod proč jsem tuto jednoduchou LED svítilnu postavil je, že v poslední době se všude objevují power banky všech možných velikostí. Proč tedy sebou nosit těžkou, hliníkovou LED svítilnu, často napájenou neprakticky třemi AAA tužkovými bateriemi, když dnes skoro každý má stejně těžkou power banku. Ta nám dává příjemných 5V a okolo 1A, což se příliš neliší od třech malých, nabíjecích baterií.

Stavba

Výroba je snadná. Když počítáme s tím, že jedna vysoce svítivá, bílá LED dioda potřebuje 20mA (často méně) a obvykle 3,6V, vypočítáme pro ni předřadný odpor takto:
Napětí na rezistoru je napětí zdroje mínus potřebné napětí na diodě:
5V – 3,6V = 1,4V
Následně pomocí Ohmova zákona dopočítáme hodnotu rezistoru. Za U dosadíme 1,4V a za I dosadíme proud, který má diodou protékat. V tomto případě 20mA = 0,02A:
R = U/I = 70 ohmů.

Diody zapojíme paralelně a před každou diodu by proto měl být zapojen rezistor 70 ohmů. Kolik diod zapojíte je zcela na vás. Jediné omezení zde je maximální proud, který může power banka dodávat. Když každá dioda spotřebuje cca 20mA, potom teoreticky můžeme zapojit až 50 LED diod, pokud power banka může dodávat 1A. Takto vám ale energie v power bance asi dlouho nevydrží.

Protože já jsem neměl 3 rezistory 70 ohmů, rozhodl jsem se použít jeden větší rezistor. Ten omezuje proud pro všechny tři za ním paralelně zapojené LED diody s tím, že Proud se mezi ně rovnoměrně rozdělí, protože mají velmi podobné parametry. Rezistorem protéká proud 36mA, takže každou LED diodou protéká zhruba 12mA. I tak je svit tak silný, že je nepříjemné dívat se přímo do diod. Teoreticky by rezistorem měl protékat proud 60mA a každou diodou potom 20mA, ale jak je vidět, není to vždy potřeba. Za cenu ztráty trochy svítivosti, získáme větší výdrž.

Takto získáme LED svítilnu, která bude fungovat s víceméně libovolnou power bankou a libovolným USB portem (pokud potřebný proud nepřesáhne 500mA limit USB portů na počítačích).