elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Vakuová pumpa z kompresoru z lednice

10. Července 2009

Kompresor z lednice
Kompresor z lednice

Získání kompresoru z lednice

Kompresor z lednice se nesmí převrátit dnem vzhůru. Uvnitř kompresoru je olejová lázeň, která promazává motor a píst a také motor ochlazuje. Pokud se kompresor převrátí, olej se vylije nasávacím otvorem.

Před oddělením kompresoru od zbytku trubic chlazení zmáčkněte pevně trubice kleštěmi u začátku žebrování. Zamezí se tím zbytečnému unikání náplně. Trubice je lepší přeštípnout, protože řezáním vznikají piliny, které by se mohly dostat do kompresoru. Nechte si dostatek měděných trubic pro pohodlnou práci s odděleným kompresorem.

Fungování kompresoru

Kompresor lednice nasává přímo do kovové nádoby, ve které je celý umístěn a vyfukuje obvykle tenčí trubicí, která vede od pístu. Uvnitř nádoby je louže speciálního, řídkého kompresorového oleje, ten promazává motor a malým otvorem se dostává i k pístu – čas od času výstupní trubicí vyprskne pár kapek oleje ven. Proto se na výfuk dává malá nádobka kde se olej zachytí. Motor kompresoru nasává olej odstředivou silou a rozstřikuje ho po svém rotoru a vnitřku nádoby. Samotný motor je umístěn na pružinách, které omezují vibrace.

Protože nasávání vede přímo do nádoby kompresoru, je dobré před nasávání umístit prachový filtr aby se neznečišťoval olej a nezadřel motor. I když je kompresor vybaven tepelnou pojistkou neměl by běžet déle jak 15 minut aby se nepřehřál. Na dosažení maximálního vakua, které je kompresor schopen vyrobit, nicméně stačí obvykle méně, než 15 minut běhu.

Příprava kompresoru

Na výfuk kompresoru upevníme nádobku na chytání oleje.
Na sací trubici kompresoru je vhodné připájet mosaznou násadku na hadici. Trubici očistíme smirkem a můžeme natřít tavidlem na pájení. Ohneme ji směrem dolů a nasuneme na ni mosaznou násadku pro hadici. Aby cín nevytekl ven, podepřeme ji zespodu kusem hliníku (na ten se cín nechytne). Do trubice můžete zasunout vhodnou hliníkovou tyčinku, aby cín nenatekl dovnitř. Násadku a konec trubice nahřejeme hořákem a do horního otevřeného konce násadky přidáváme cín. Roztavený cín se rovnoměrně rozlije a vyplní celou násadku. Do zbývajícího prostoru zezadu násadky můžeme po vychladnutí natlačit silikon.

Vakuovou pumpu lze využít například u plazmové lahve.