elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Zdroj vysokého napětí ze zapalovací cívky

10. Července 2009

Zdroj VN se zapalovací cívkou
Zdroj VN se zapalovací cívkou

V tomto zdroji vysokého napětí použijeme zapalovací cívku z automobilu. Základ obvodu je známý NE555. V tomto zapojení generuje obdélníkový signál o frekvenci cca 290 Hz a pouští jej do mosfet tranzistoru, který jej zesiluje a posílá do zapalovací cívky. Výsledkem jsou hlučné jiskry délky okolo 1,5 cm. Tento zdroj je střídavý a byl původně sestrojen na pokus s plazmou, posléze bylo bohužel zjištěno, že zřejmě kvůli nízké frekvenci se pro tento pokus příliš nehodí. Nicméně, stále je použitelný na různé jiné pokusy, například jako zdroj zapalovací jiskry v bramborovém dělu pokud zrovna nemáte po ruce IHVT.

Zapojení

Mosfet tranzistor v tomto zapojení hřeje, pro delší provoz by měl mít dostatečně velký chladič a je velmi dobré promazat styčnou plochu teplo vodivou pastou. Před mosfetem je zapojen jednoduchý gate driver, který jsem si vypůjčil z jiného schématu.

Zapojení zapalovací cívky

Zapalovací cívka není tak úplně běžný transformátor. Jeden konec sekundárního vinutí je spojený s primárním. Proto má cívka jen 3 vývody viz schéma. Značení vývodů bývá čísly 1, 4 a 15. Jiskry se tedy vytváří proti vývodu 15, což je společný konec. Budič se připojuje na vývody 1 a 15. Cívka je na 12V a budič má zabudovaný stabilizátor 5V pro napájení oscilátoru, aby NE555 nehřála.
Rezistor R6 3.9R 6W omezuje proud procházející primární cívkou a tím omezuje výstupní napětí. Pokud by byl výstup příliš nízký nebo nebyl žádný, nahraďte ho drátovou propojkou.

Jiné zdroje vysokého napětí:
Zdroj vysokého napětí se starším TV transformátorem
Zdroj vysokého napětí s moderním TV transformátorem

Schéma zapojení