elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking
Nadpis whitebear

elektronika, chemie, pokusy, hammer, lockpicking

Zdroj vysokého napětí z televizního transformátoru 2

10. Července 2009

Zdroj VN s IHVT
Zdroj VN s novodobým transformátorem

Základem tohoto zdroje VN je obvod NE555, který generuje obdélníkový signál jehož frekvence je plynule měnitelná potenciometrem P1. (Frekvenční rozsah lze také měnit hodnotami kondenzátorů C1 a C2.)

V zapojení podle schématu je frekvence plynule nastavitelná až do cca 25 kHz. Signál z NE555 jde na bázi NPN tranzistoru, který ho zesiluje a vytváří tak budící signál v primární cívce VN transformátoru.

Zapojení

Tranzistor C5411 (nebo ekvivalentní, který najdete poblíž trafa v monitoru) by měl mít chladič, nehřeje mnoho, ale pro provoz na delší dobu je chlazení nutné. Je dobré použít teplo vodivou pastu, odvod tepla se tím nesrovnatelně zlepší. NE555 má také tendenci hřát, vyřešit to lze menším chladičem, na který se aplikuje teplo vodivá pasta, přiloží se na čip a přilepí se k nějaké okolní součástce. Oproti schématu jsem posléze přidal 7805 stabilizátor, který napájí NE555 5V místo 12V a tím jsem vyřešil její přehřívání.

Pro tento budič není nutné navíjet na VN trafo novou primární cívku. K buzení se použije primární cívka, která už je na transformátoru navinutá výrobcem.
Zapojení lze použít i pro IHVT (Integrated High Voltage Transformer), které se používají v nových CRT monitorech a novějších CRT televizích.
Rezistor R6 (3.9R) omezuje výstupní napětí zhruba na polovinu. Můžete ho nahradit drátovou propojkou nebo přepínačem a získat tak plný výstup.

Použití a identifikace původní primární cívky a VN výstupu u IHVT

Místo navíjení nových primárních závitů se kolektor tranzistoru+ zdroje připojí přímo na výrobcem navinutý primár VN transformátoru. Ten lze většinou identifikovat pouhým pohledem na vývody VN trafa. Primární vinutí bývají piny 1. a 2. a bývá mezi nimi větší mezera, než mezi ostatními. To platí i pro starší transformátory s oddělenou primární cívkou.

Primární vinutí můžete ještě zkontrolovat multimetrem. Neměli byste naměřit téměř žádný odpor, IHVT trafo na fotce má na primáru 0.3 ohmu.

VN výstup sekundáru je u IHVT červený tlustý drát s trychtýřovou přípojkou na konci. Jeho druhý konec můžete odhalit střídavým připojováním 9V baterie na primár a měřením sekundáru voltmetrem nastaveným na rozsah 1000V. + červenou měřící elektrodu připojíte na VN výstup a – černou budete zkoušet jeden spodní pin po druhém. Při každém připojení 9V baterky k primáru se na sekundáru naindukuje napětí. Bývá to vývod číslo 6 nebo 8 směrem od vývodů primáru. Kvůli integrované usměrňovací diodě nebo násobiči nelze sekundár změřit ohmmetrem.

U IHVT se může stát, že mezi některými vývody zespodu budou přeskakovat jiskry. Transformátor totiž dodává různá napětí do různých částí zařízení a některá z nich mohou být v řádu kilovoltů. Pokud se to stane, zkuste otáčet potenciometry na boku trafa, pokud to nepomůže, zkuste vývody izolovat.

Jiné zdroje vysokého napětí:
Zdroj vysokého napětí se starším TV transformátorem
Zdroj vysokého napětí se zapalovací cívkou z automobilu

Za újmy na zdraví či majetku neberu zodpovědnost. VN dokáže i na dálku poškodit elektroniku a při doteku způsobuje popáleniny a svalové křeče. Usměrněné VN vám odmrští ruku nekontrolovatelně pryč a to může způsobit zranění.

Schéma zapojení